Koliko časa se vidijo negativni dogodki v SISBONU?

Koliko časa se vidijo v SISBONU negativni dogodki?

To določa zakon (ZCKR)!

Analiza vašega osebnega SISBONA  je pomembna, da boste vedeli, kaj vedo o vas banke, ko boste potrebovali kredit. Podatki v Sisbonu se zbirajo po zakonu, kateri določa pogoje za zbiranje podatkov in roke za njihov izbris. Po zakonu ste opravičeni do popravka. "Če sporočeni podatki niso pravilni oziroma popolni, jih poročevalske enote popravijo in dopolnijo v skladu s postopkovnimi navodili Banke Slovenije"

 

 

Koliko ti mora ostati od plače, če vzameš kredit

Koliko kredita na plačo?

Banke so imele v preteklosti različne pogoje za kreditno sposobnost. V zadnjem času so si zelo podobne in boste z minimalno plačo, kreditno nesposobni. V kreditno sposobnost vam bodo pri minimalni plači lahko upoštevali, malico in prevoz, se pravi, celoten priliv iz naslova plače. Da bodo to storili, morate biti v zadnjem letu brez blokad in drugih negativnih dogodkov in v zadnjih štirih letih, ne smete imeti več kot dva zaključena negativna dogodka.