Kam po stanovanjski kredit

Ko se boste odločali, kam po stanovanjski kredit vedite, da najugodnejša obrestna mera, ne pomeni, tudi najboljši kredit.

Banke vam naj ne prodajo,  še nepotrebnih zavarovanj, ne smete pristati na mesečni strošek vodenja kredita, vzemite sami stanovanjski  kredit, v sisbonu, naj bo le vaš obrok kredita. Banka naj naredi, dve kreditni pogodbi, če bosta s partnerjem vzela vsak pol kredita.

Nekatere banke vpišejo v sisbon celotno anuiteto tako vam, kakor partnerju, primer;  300 eur anuitete, tako nosilcu kredita, kakor tudi so-plačniku stanovanjskega kredita. ( to ni dobro )

Obrok kredita naj bo razdeljen na dva dela in tako tudi vpisan v sisbon, primer;  vsak po 150 eur, in ne vsak po 300 eur.

To je pomembno, ker drugače ne boste kreditno sposobni za druge kredite. ( ko bodo ti nujno potrebni )

Kupite stanovanje s stanovanjskim kreditom, ker bo obrestna mera ugodnejša. Gotovinski hipotekarni kredit, ni stanovanjski kredit. Pri stanovanjskem kreditu ne boste dobili gotovine, denar bo namenjen za nakup stanovanja. (manjši del lahko gotovina)

Kam boste šli po stanovanjski kredit? Lahko vam pomagamo s svetovanjem pri pridobitvi stanovanjskega kredita.

Koliko ti mora ostati od plače, če vzameš kredit

Koliko kredita na plačo?

Banke so imele v preteklosti različne pogoje za kreditno sposobnost. V zadnjem času so si zelo podobne in boste z minimalno plačo, kreditno nesposobni. V kreditno sposobnost vam bodo pri minimalni plači lahko upoštevali, malico in prevoz, se pravi, celoten priliv iz naslova plače. Da bodo to storili, morate biti v zadnjem letu brez blokad in drugih negativnih dogodkov in v zadnjih štirih letih, ne smete imeti več kot dva zaključena negativna dogodka.