Prednosti hipotekarnega posojila - kredita

ugodni krediti

Hipotekarni kredit - Stanovanjski hipotekarni kredit

Pri gotovinskem hipotekarnem kreditu, je obrestna mera slabša in kasneje tega kredita ni mogoče poplačati s stanovanjskim kreditom.

Stanovanjski kredit zavarovanje - hipoteka, boljša obrestna mera od gotovinskega kredita zavarovanega z nepremičnino. Stanovanjski kredit lahko vedno poplačate z novim stanovanjskim kreditom.

PAZITE SE TAKŠNIH UGODNOSTI!!

"Kredit s kombinirano kreditno obrestno mero pomeni, da se obresti v času trajanja kreditne pogodbe obračunavajo po dveh kreditnih obrestnih merah, in sicer: "V dogovorjenem začetnem obdobju (prvih 10 let) se obresti obračunavajo po fiksni kreditni obrestni meri V nadaljnjem obdobju do odplačila kredita se obresti obračunavajo po spremenljivi kreditni obrestni meri Kredit lahko odplačujete do 30 let v primeru zavarovanja s hipoteko. Možnost do 100% izplačila v gotovini v primeru hipotekarnega kredita, ki je namenjen gradnji, rekonstrukciji ali prenovi."

Ta ugodnost spominja, na ugodnost s krediti v švicarskih frankih? Vrstni red bi moral biti obrnjen, prvo spremenljiva in nato fiksna obrestna mera.

Koliko ti mora ostati od plače, če vzameš kredit

Koliko kredita na plačo?

Banke so imele v preteklosti različne pogoje za kreditno sposobnost. V zadnjem času so si zelo podobne in boste z minimalno plačo, kreditno nesposobni. V kreditno sposobnost vam bodo pri minimalni plači lahko upoštevali, malico in prevoz, se pravi, celoten priliv iz naslova plače. Da bodo to storili, morate biti v zadnjem letu brez blokad in drugih negativnih dogodkov in v zadnjih štirih letih, ne smete imeti več kot dva zaključena negativna dogodka.